ОВА̀Л

ОВА̀Л, мн. ‑и, след числ. ‑а, м. 1. Геом. Затворена крива линия с яйцевидна форма, която няма ъглови точки. Овалът е равнинна затворена крива. Подобно на елипсата той има две взаимно перпендикулярни оси. Маш. IХ кл, 53. Като са остави .. кръгът, то следующата най-проста крива линия била наречена елипса (елипсис), овал или длъгняст кръг. Д. Витанов, НС (превод), 51.

2. Геогр. Земна форма, възвишение с яйцевиден изглед с размери от 50 до 150 м в диаметър. Летим сравнително ниско над земята.. Наляво остава полуостров Ямал, а вдясно се виждат безчислени голи овали с белезникава растителност между тях. С. Стратиев, ТСП, 6.

3. Закръглена, яйцевидна, заоблена форма на нещо. Правоъгълни капели от двете страни на подкуполния овал образуват страничните рамена на основния кръст. М. Бичев, АНВ, 215. Ако сте ходили в Лисичево — видели сте Родопа — същинската, с нежния и спокоен овал на баирчините, с пасищата и ливадите, с ведрината на бездънния простор. Н. Хайтов, ШГ, 117. Той не

виждаше очите ѝ. Виждаше само хубавия, нежен овал на лицето ѝ в мрака. П. Константинов, ПИГ, 149. Веждите — дебели, изтеглени назад — придаваха монголовиден овал на очите ѝ. Й. Демирев и др., ОС, 31-32. Лени наистина бе хубава. Леката превръзка на гърдите не скриваше матовия овал на рамената, изляния стан, чийто лек мъх мамеше ласка. О. Василев, Т, 29. Оформяването на линията на косата в шпиц или овал става толкова по-добре, колкото по-близо се направи тя до мястото на естественото подрастване на косата. Г. Георгиев и др., ФПБ, 51.

— От фр. oval.

Списък на думите по буква