ОВА̀ЛВАМ

ОВА̀ЛВАМ, ‑аш, несв.; ова̀лям, ‑яш, св., прех. 1. Чрез валяне, търкаляне правя нещо да добие овална, валчеста форма. Васко пое комата, но вместо да яде, започна да овалва залъците на топчета, да ги мачка между окървавените си пръсти. М. Кюркчиев, ВВ, 50. По този начин приготви множество кухи лоени топчета, които оваля между дланите на ръцете си да станат обли и гладки. Ем. Станев, ПЕГ, 42. Дядо Ицо .. прави и диплени суджуци. Напълни червата с месо, завърже ги с канап или с тънко лико, па ги оваля, оваля с уклагията, та ги издипли харно. М. Георгиев, Избр. разк., 246.

2. С валяне, търкаляне покривам нещо, някого от всички страни с някакво, обикн. прахообразно, зърнесто или течно вещество; овъргалвам, отъркалвам. Сладките печем в умерено гореща фурна и още топли ги овалваме с пудра захар. ЖД, 1967, кн. 12, 22. Съногадателят рече с плачлив глас: — господарю, нареди да ме овалят в катран и перушина, по̀ ще съм доволен. Й. Попов, БНО, 14. Овалвам кюфтета в брашно.

3. Разг. Изцапвам, измърсявам нещо или някого, обикн. като го валям, опирам в нещо нечисто, обикн. с прах, кал и под. — Хубаво тупна ти нашата Станка в праха, сватбарската ѝ премяна оваля. Ст. Загорчинов, ДП, 127. Братята ми дадоха тази черга, когато се жених за Марин и аз не я коландрях, мислех си — нека порастат децата, да не я овалят. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 480. Сам той се просна грамаден, легна в праха на земята, / руса си коса оваля и я със ръце заскуба. А. Разцветников, Избр. пр III (превод), 29. Овалях дрехите си по пода.

4. Разг. Търкалям, валям, влача някого по земята, обикн. при бой. Действуват из тъмните улици.., но мисля, че може и с по-малко грубост. Обратно, снощи пък позволих да ме овалят като новак. Г. Стоев, Зав., 138-139. Но трезвеността му [на Павел] веднага припомняше ..; как днес е бил застрелян двукратно; веднъж на моста и сред бостана в същото време; и как го бяха оваляли ей тука, на пода. Г. Стоев, ЦЗ, 197. овалвам се, овалям се страд. Рибата се овалва в брашно и леко се изпържва в сгорещения зехтин. Н. Сотиров, СК, 366. Всяко кюфте се овалва леко в брашно. М. Гаврилова и др., ТПХ I и II, 186. Намокря се във вода парченце чист памук,.., овалва се в Дентолор — да поеме колкото е възможно повече от праха и се поставя.. в дупката на болния зъб. БД, 1909, бр. 1, 4.

ОВА̀ЛВАМ СЕ несв.; ова̀лям се св., непрех. 1. Търкалям се, валям се по цялата повърхност на нещо; отъркалям се. Заранта обаче, когато Селямсъзът видял пред вратнята си куп дечурлига,.., а Варлаам и жена му съгледали, че котката се е оваляла в халищата им,.., те разбрали изведнаж всичко. Ив. Вазов, Съч. VIII, 25.

2. Като се валям, търкалям, покривам се с нещо.- Брей, че жега, брей, че пек! Понася ли се повече? Цял час препусках дотук, да се разхладя и да се овалям в тинята, та да не ме хапят мухите. П. Бобев, ГЕ, 62. Ежко пък се сви на кълбо, оваля се в шумата и тъй налепен с листа, заспа в една ямичка до дъба. П. Бобев, ЗП, 8. Решиш ли да хапнеш, хлебецът изсъхнал, сиренцето пожълтяло, оваляло се в трохи и влакна от торбата, залците пресядат на гърлото. О. Василев, УП, 53.

3. Диал. Изцапвам, измърсявам, омацвам много дрехите си, обикн. допирайки ги някъде. Намери го заспал в краката на биволите.. — Де, Майсторе, де! Я ставай, че какъвто си се овалял, приличаш на... К. Петканов, ОБ, 154-155. — Маминия ми жетвар, тоой! Какъв се е овалял! Нищо, довечер ще се преоблечем всички. Ил. Волен, БХ, 114.

Списък на думите по буква