ОВАРДА̀ЛЯМ

ОВАРДА̀ЛЯМ, ‑яш, несв. и св., прех. Диал. Овалвам (във 2 знач.); овъргалвам. Палавите дечурлига го [Мърко] овардаляха в копривата на черковния двор. На другия ден, който го видеше да търка надупченото си зачервено лице и изпъпчените ръце, все му дожаляваше. Р, 1926, бр. 232, 2. овардалям се страд. Парчетата портокалови и лимонени се вземат с виличка, овардалят се в захарта върху хартията и след това се нареждат едно до друго в чинията.

ОВАРДА̀ЛЯМ СЕ несв., и св., непрех. Диал. Овъргалвам се. Честният човек не може да се овардаля в тия стари мухлясали партии, които съсипаха народа и го захвърлиха на боклука. Г. Караславов, ОХ III, 40.

— Друга форма: овърда̀лям се.

Списък на думите по буква