ОВАРИОТО̀МИЯ

ОВАРИОТО̀МИЯ ж. Мед. Хирургическа операция на яйчник. Така например ся случи, щото овариотомията, едно чудо хирургическо, ся намери изново в Англия и в Страсбург, почти в истий час. Ч, 1871, кн. 9, 261.

— От лат. ovarium 'яйчник' + ‑томия, 'разрез'.

Списък на думите по буква