ОВА̀РИУМ

ОВА̀РИУМ м. Анат. Яйчник. Яйчникът е с белезникав цвят и отвън е покрит от един ред кубични клетки,.. На разреза се вижда, че овариумът е изграден от периферно разположена част (..) и централна. Ал. Гюровски, АЧ, 246.

— Лат. ovarium.

Списък на думите по буква