ОВЕДНЪ̀Ж

ОВЕДНЪ̀Ж нареч. Остар. и диал. 1. Наведнъж, изведнъж. За да ни ся види светлината бяла, може и да ся не земат оведнъж и 7 ‑те шарове; за това са доста само кои да били два шара, стига да ся земат в прилична съразмерност. Й. Груев, Ф (превод), 148.

2. Веднага, изведнъж. Тая земя [Ханаан] оведнъж не ся вревнала на евреите, зато тии минали в Египет. Й. Груев, КВИ (превод), 8.

3. От първи път, неочаквано и ненадейно; изведнъж. Кога ся е загнал някой, па поиска оведнъж да ся запре, что ще му ся случи? Ще ся похлупи напред. Й. Груев, Ф (превод), 19. Млади дръвчета зиме обвиваме със слама, а то ще рече с лош проводник, за да ги не повреди ягкий студ, кога настане оведнъж. Й. Груев, Ф (превод), 108.

— Друга форма: оведна̀ж.

Списък на думите по буква