ОВЕДРЯ̀

ОВЕДРЯ̀. Вж. оведрявам и оведрям.

Списък на думите по буква