ОВЕДРЯ̀ВАНЕ

ОВЕДРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от оведрявам и от оведрявам се; разведряване.

Списък на думите по буква