ОВЀНЕЦ

ОВЀНЕЦ, ‑ът, ‑а, мн. овѐнци, след числ. овенеца, м. Диал. Умал. от овен; овне, овненце, овнец, овенче.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква