О̀ВЕРЩАГ

О̀ВЕРЩАГ, мн. няма, м. Мор. Изменение на курса, обръщане на плавателен съд, обикн. платноход и под. в посока обратна на посоката на вятъра. Обр. — Дойде! — пошепна някой и четиридесет глави направиха поворот оверщаг, за да видят виновника за днешното събрание на секцията. П. Льочев, ПБП, 14-15.

— От холанд. overstag през рус. оверщаг.

Списък на думите по буква