ОВЀС

ОВЀС м. 1. Само ед. Едногодишно житно растение с многоцветни класове със зърна, обвити в люспа плява, понякога голи, което се използва главно като фураж за добитък, рядко за храна и под. Arena sativa. Пшеницата беше почти ожъната, но овесът стоеше. К. Петканов, БД, 78. Ражда се главно ръж, овес и картофи. П. Делирадев, В, 324. Овесът е доста издръжливо на студ растение и изисква много вода. Бтн V и VI кл (превод), 124. Овесът е една от важните зърнени храни за човека в средна и северна Европа. ПН, 1932, кн. 2, 32.

2. Само ед. Плодът, зърната на това растение, използвано като фураж и храна. Собата бе преметена и подредена, доколкото може да се подреди стая с пръстен под, в един от ъглите на която е насипан овесът за семе. О. Василев, ЖБ, 44. Той използува времето до обяд да напълни с овес коритата под навеса и да сложи малко фий в яслите. Ем. Станев, ПЕГ, 29. Хранеха ги [жребците] колкото се може по-добре: като .., даваха им жито, наместо жито — овес. Й. Йовков, АМГ, 135. Само аз си знам колко голяма бе радостта ми от оздравяването на сърната. По цели часове се занимавах с нея. Поднасях ѝ сенце, ечемик, овес, корички хляб, поях я с бистра планинска вода. Д. Калфов, С, 8.

3. Ед. и мн. Земна площ, нива, засята с това растение. Ние се упътихме към овесите. Ем. Станев, ЯГ, 26. А аз залисан от приказките на чича Стайка, бях и заминал пътя, из който трябваше да се отбия за към овеса. Т. Влайков, Д, 1891, кн. 2, 120. Ливадите почервеняха, овесът побеля, пък житата миришеха вече на хляб. Ил. Волен, ДД, 124. Бяха вече първите дни на юни, овесите зрееха и край селото вече се мяркаха тук-таме първите кръстци снопи. Г. Райчев, Избр. съч. I, 103. Вляво от пътя — докъдето ти видят очите — овеси, вдясно — царевици.

4. Само ед. Бот. Род едногодишни и многогодишни растения от семейство житни, с височина от 0,6 м. до 1,76 м, с двуцветни или многоцветни класчета със зърна, обвити в плява, някои от които са селскостопански култури, а други диворастящи. Avena.

Що тражиш у овеса. Диал. Казва се, когато някой е заварен, сварен, намерен на място, където не е позволено или редно да бъде. То убаво, ама на Дуда баща ѝ каков е... Лелее! Еднаж улезнал Вуте на Дудини в градината, па се скрил в търняко. Съгледа го баща ѝ, па му окне: — Чекай, сине, да те питам, що тражиш у овесо! Елин Пелин, Съч. V, 104-106.

Списък на думите по буква