ОВЕСА̀РКОВ

ОВЕСА̀РКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до овесарка. Овесарковите трели са чисти, светли,.. в изменяща се тоналност и тембър, съответствуващ на певческите заложби и гласовите данни на всяка птица. Вл. Помаков, ПДП (превод), 108.

2. Сато същ. Само мн. Зоол. Семейство дребни пъстроперести птици, обитаващи среднопланински гори, храсталаци, градини и поля; овесарки. Emberizidae. Сем. Овесаркови ‑.. Четвъртото махово перо много по-

късо от трите пред него. Ц. Пешев и др., ФБ, 143.

3. Зоол. За пеене на пойни птици (предимно канарите) — който е напевен, мелодичен, с богата тоналност и повторени вибрации. Пеенето на съвременните породи канарчета е доста разнообразно, но в основни линии се дели на два коренно различни стила — овесарков (напевен) и свирещ. Вл. Помаков, ПДП (превод), 106. Някои видове синигери (..) често са обитатели на клетките на любителите,.., които ги държат, за да обучават в овесарков напев младите канарчета. Вл. Пимаков, ПДП (превод), 70.

Списък на думите по буква