ОВЀСЕН

ОВЀСЕН1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до овес или е свързан с овес (в 1 и 2 знач.). Тя.. уви няколко овесени класове около китката си като гривна и се засмя. К. Петканов, МЗК, 81. На върха на овесеното стъбло се образува съцветие — метлица. Излизането ѝ от листната тръбичка навън се нарича изкласяване. Бтн V и VI кл (превод), 124. Навлязла в дълбокия път, тя приличаше на мравка, понесла овесено зърно. К. Петканов, СВ, 14. Овесена слама. // За фураж, храна и под. — който е приготвен от овес (във 2 знач.). — Не съм сънувал, че някога ще ям сухари от овесено брашно. Д. Габе, МГ, 210. Денят изкарахме само с парче овесен хляб и бучка сухо като тебешир сирене. Сл. Трънски, Н, 83. Овесена каша. Овесени фуражни смески. Овесен хляб. Овесено брашно.

2. За земна площ, нива — който е засят с овес. С кой знае откъде дошли сили припнаха към пушека, подобно на мъкнали цял ден плуга коне, угадили наблизо овесена нива. Д. Вълев, З, 61. Пролет и лете [Вита] слизаше до нивите, в полите на планината, и там правеше големи пакости из посевите. Страшно ги изтъпкваше и за една нощ изпасваше цяла овесена нива. Ем. Станев, ПЕГ, 81.

Овесени ядки. 1. Храна с висока биологична стойност и богато съдържание на витамин В, приготвена от излющени цели или надробени зърна от овес. От овесени ядки и шоколад са произведени вафлени пури. ВН, 1960, бр. 2667, 2. И у нас се продават овесени ядки. ВН, 1959, бр. 2552, 2. 2. Ядене, блюдо, приготвено от този вид храна. Овесени ядки с орехи. Каша от овесени ядки. Овесени ядки, заляти с мляко.

ОВЀСЕН

ОВЀСЕН2, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от овеся като прил. Разг. 1. Който виси, сложен някъде нависоко и долният му край е без опора, подпора; окачен, закачен. Вратата се затвори зад него. И зад нея останаха съдиите, стражарите и овесения на стената дървен Исус Христос. Т. Генов, Избр. пр, 124.

2. Надвесен. Не стой, овесен над пропастта.

Списък на думите по буква