ОВЀСЕНИЦА

ОВЀСЕНИЦА, мн. няма, ж. Диал. Слама от растението овес, която се използва обикн. за фураж; овесница, овеснина. Чичо Малин и по звездите не позна кое време е."Чакай — сепна се той, — ако биволиците са изяли овесеницата, не е рано вече". Биволиците не само че бяха изяли сламата, но бяха и омели яслите. Ил. Волен, ДД, 19.

Списък на думите по буква