ОВЀСИЩЕ

ОВЀСИЩЕ, мн. ‑а, ср. Диал. Овес (в 3 знач.). Заякът, ми каза той, пасе в ливадата, когато тревата е млада, и в овесищата пасе напролет, и в люцерните пасе. Й. Радичков, В, 177.

Списък на думите по буква