ОВЀСНИЦА

ОВЀСНИЦА ж. Диал. Овесеница, овеснина. Не се чуваха песните на пролетния птичи хор. Тук-там провесените по шосейния шкарп повесма от подгоряла овесница и просъхнал бозалък напомняха, че е вече минало времето за песните. Н. Хайтов, ПП, 96.

Списък на думите по буква