ОВЕХТЀЛИЧЪК

ОВЕХТЀЛИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Умал. от овехтял; сравнително или доста овехтял; вехтичък, износеничък. Дрешките на детето бяха омалели и овехтелички.

Списък на думите по буква