ОВЕЩЕСТВЯ̀ВАМ

ОВЕЩЕСТВЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; овеществя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Книж. Правя нещо да придобие реален, действителен вид, да стане материално, да се превърне във вещ, продукт и под. И прав е Жан Жорес, като твърди, че икономическият фактор иде само да овеществи и осъществи тая потайна тенденция на човека. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 218. Къде се корени тайната на тоя.. ефект в едни разкази,.. Тайната е в тяхната искреност и човешка простота.., които дават плът и кръв на събитието, наречено "Балканска война", овеществяват го, одухотворяват го и го

превръщат в живот. Н. Хайтов, П, 258-259. овеществявам се, овеществя се страд.

Списък на думите по буква