ОВЕЩЕСТВЯ̀ВАНЕ

ОВЕЩЕСТВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от овеществявам и от овеществявам се.

Списък на думите по буква