ОВЀЯ

ОВЀЯ. Вж. овявам.

Списък на думите по буква