ОВЛАЖА̀ВАНЕ

ОВЛАЖА̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от овлажавам и от овлажавам се; овлажняване2, навлажняване.

Списък на думите по буква