ОВЛАЖНЀН

ОВЛАЖНЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е поел и съдържа влага; навлажнен, овлажнял, влажен. Трябва да се потърси лична и сурова отговорност от ония директори и технически ръководители на мелници, които влошават качеството и доставят едрозърнесто, овлажнено и нечисто брашно. ОФ, 1950, бр. 1818, 2. Но има за съжаление и други [аптеки]. Овлажнени аспиринови таблетки, по-скоро приличащи на кашичка от вар, отколкото на лекарството, което е познато на всички. Н. Тонкин, НЗЛ, 60.

2. За очи — който е пълен със сълзи; насълзен, навлажнен, просълзен. — Аз няма да забравя това добро... никога! Сбогом! — Сбогом... — отвърна старецът с овлажне‑

ни очи. — Сбогом!... Бързай! П. Михайлов, ПЗ, 28. Загледа ме продължително със светли, овлажнени очи, и започна една такава сърдечна изповед. Д. Калфов, Избр. разк., 139.

Списък на думите по буква