ОВЛАЖНЀНОСТ

ОВЛАЖНЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. 1. Състояние на овлажнен; навлажненост, влажност.

2. Спец. Съдържание на влага във въздух, почва и др.; влажност. Овлажнеността на този район е по-голяма в сравнение с предшествуващия поради ниските температури и по-големите валежи. П. Боянов, П, 77. Овлажненост на сол. Овлажненост на дрехи.

Списък на думите по буква