ОВЛАЖНЯ̀ВАМ

ОВЛАЖНЯ̀ВАМ1, ‑аш, несв.; овлажнѐя, ‑ѐеш, мин. св. ‑я̀х, прич. мин. деят. овлажня̀л, ‑а, ‑о, мн. овлажнѐли, св., непрех. Покривам се или се пропивам с влага, ставам влажен; навлажнявам се, овлажнявам се. Изсипа ги [парите] току пред себе си, направо на замръзналата земя, която бе започнала да овлажнява там, където се бяха допирали подкованите му опинци или прикладът на пушката му. Д. Талев, ГЧ, 132. Росата измокри краката на момичето, полите на дългата ѝ бяла риза овлажняха. Д. Мантов, ХК, 30. Започна да ръми. Релсите овлажняха. Сп. Кралевски, ВО, 71. // Обикн. за тяло или част от тяло (лице, чело, гръб, ръце и под.) на човек — покривам се с пот; изпотявам се, овлажнявам се, навлажнявам се. Студена пот ороси лицето му, дланите му изведнъж овлажняха. А. Гуляшки, Л, 429. // За вещество (обикн. прахообразно, на кристали или на малки късове, парчета) — изпълвам се, прониквам се с влага; овлажнявам се, навлажнявам се. Ала защо беше тоя вятър, тоя дъжд,.., тая буря,..! — Сега ли намери! — цъкаха млади и стари и говореха за барута, който щял да овлажнее. Ст. Дичев, ЗС I, 165. Чистата сол не поглъща влагата. Фактът, че обикновената сол овлажнява на въздуха, се дължи на примеси в нея. Хим. VII кл, 1950, 6. // За очи — напълвам се със сълзи; насълзявам се, просълзявам се, овлажнявам се, навлажнявам се. Очите му бяха овлажнели и по едната му страна неусетно се отърколи едра капка. Т. Влайков, Съч. II, 88. Пееше някакви диви песни и му се струваше, че ангелска мелодия се лее от устата му. Черните му очи овлажняваха, а сърцето му ставаше меко и нежно. А. Каралийчев, ЛС, 36. Очите му овлажняха при наплива на тия спомени за Божана. Елин Пелин, Съч. II, 21-22.

ОВЛАЖНЯ̀ВАМ СЕ несв.; овлажня̀ се св., непрех. Овлажнявам1; навлажнявам се. — Но моля ти се, помисли какво говориш! — умилно ѝ заговори Дъбов и устните му се овлажниха от слюнки. Х. Русев, ПС, 71. До мъжа стигна дъх на запотено женско тяло. Той пламна. Усети, че дланите му се овлажняват. Б. Болгар, Б, 18. Почувствувах, че ми става горещо, че по челото ми започват да се появяват ситни капчици пот, че дори дланите ми се овлажняват. М. Гръбчева, ВИН, 116. Всяка година,.., Нил прииждал и заливал цялата долина. Земята се овлажнявала и природата на Египет се съживявала. Ист. V кл, 38. // За очи — изпълвам се, напълвам се със сълзи; насълзявам се, просълзявам се, навлажнявам се. Той [Морозов] сви устните си, мъчително преглътна въздух, а клепачите му започнаха да се овлажняват. К. Ламбрев, СП, 28. Ивайло целуна всеки един от воеводите и ги притисна до сърцето си. Очите му се овлажниха, но воеводите заплакаха. Те предчувствуваха, че вече няма да го видят жив. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 494.

ОВЛАЖНЯ̀ВАМ

ОВЛАЖНЯ̀ВАМ2, ‑аш, несв.; овлажня̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, прич. мин. св. деят. овлажня̀л, ‑а, ‑о, мн. овлажнѐли, св., прех. Правя нещо да стане влажно, мокро, да се покрие или просмуче с влага; навлажнявам, намокрям. Небето бе замрежено с куршумени облаци. От тях сълзеше ситна и тънка като роса пара, която овлажняваше засъхналите листа на бурените около плета. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 140. Лека па̀ра овлажни въздуха, здрачът се усили. Няколко дъждовни капки тупнаха по твърдата почва. Ст. Загорчинов, ЛСС, 18. Ставрос нищо не отговори. Той все още преглъщаше, после овлажни лицето си с водата, която беше поляла гърдите му. П. Вежинов, ДБ, 110. Устните му [на Бойков] бяха засъхна‑

ли, а не смееше да ги овлажни с език. О. Василев, Т, 135. Отиваха към читалището.. Едрите меки снежинки лепнеха по лицето ѝ, овлажняваха миглите ѝ. И. Петров, НЛ, 187. // За чувство, преживяване, мисъл, въздействие и под. — предизвиквам сълзи в очите на някого; насълзявам, просълзявам. Види се, г-жа Юрданова чу тая песен, защото лицето ѝ полека-лека се покри с облаци и жалост ненадейна овлажни очите ѝ. Ив. Вазов, Съч. VII, 117. Колко много са почитателите на актрисата,.. На всекиго някога актрисата поне веднъж е овлажнила очите, задавила гърлото с преглътнатите сълзи. Ст. Грудев, ББ, 69-70. Това е Петрохан! Гледай, за да овлажниш очите си от радостта, че у нас има такива приказни гори. Ст. Станчев, НР, 39. овлажнявам се, овлажня се страд.

Списък на думите по буква