ОВЛАКНЀН

ОВЛАКНЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прич. мин. страд. от овлакня като прил. Който е на влакна, на нишки; влакнест. Овлакнена тъкан. Овлакнени материали.

Списък на думите по буква