ОВЛЪ̀ГВАНЕ

ОВЛЪ̀ГВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от овлъгвам.

— Друга форма: овла̀гване.

Списък на думите по буква