ОВЛЪ̀ГНА

ОВЛЪ̀ГНА. Вж. овлъгвам и овлъгнувам.

Списък на думите по буква