ОВНА̀К

ОВНА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑а, м. Диал. Овен. — Мое стадо най-хубаво, / .. / Че го пасат два овчара,/.. / И си има два овнака, / два овнака, два рудака. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 428.

Списък на думите по буква