О̀ВНЬОВ

О̀ВНЬОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Който е от овен, на овен; овнешки. Сфинксите са изсечени из камъне, които представляват в голям вид лежащаго овна или лъва с овньова или человеческа глава. Г. Йошев, КВИ (превод), 31. Нужно ми е, мале, потребно / до три ми кожи йойнови [овньови] / за енно тясно калпаче. Нар. пес., СбНУ ХLVII, 18.

— Други форми: овно̀в, йойно̀в.

Списък на думите по буква