ОВОДНЀНОСТ

ОВОДНЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от оводня. Състоянието на последните [листните устица] зависи от степента на оводненост на тяхната протоплазма. Хр. Дилов и др., РВ, 19.

Списък на думите по буква