ОВОСКО̀П

ОВОСКО̀П м. Техн. Уред, с който чрез осветяване със силна електрическа лампа се установява качеството на яйцата или се контролира развитието на зародиша им в инкубатор. С лека ръка опитната работничка насочваше светещото око на овоскопа от яйце на яйце. ВН, 1960, бр. 2737, 2.

— От лат. ovum 'яйце' + гр. σχοπέω 'гледам'.

Списък на думите по буква