ОВОСКОПЍРАНЕ

ОВОСКОПЍРАНЕ, мн. няма, ср. Техн. Наблюдение на качеството на яйцата чрез овоскоп.

Списък на думите по буква