ОВОЩА̀Р

ОВОЩА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. 1. Човек, който отглежда овошки, който присажда и облагородява овощни дървета или продава фиданки. Познавах някогашната Горна Джумая, онова селско градче от старата Петричка област, със сарачите и тенекеджиите, с каруцарите и овощарите. Е. Евтимов, ПМ, 148. Отляво и отдясно се нижат облите върхове на възвишенията, синкави долчини, по чиито склонове са намерили препитанието си много скотовъди, пчелари, овощари и горски работници. Й. Радичков и др., ГСП, 119. Отлични градинари и овощари, куртовци са свикнали със сръчността на ръцете си. ЖД, 1967, кн. 10, 17.

2. Специалист, обикн. агроном, по овощарство.

3. Остар. и диал. Човек, който продава, прекупува или търгува с овощия, плодове или зеленчуци (Н. Геров, РБЯ III.).

Списък на думите по буква