ОВОЩА̀РСКИ

ОВОЩА̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до овощар, овощия и овощарка. И един ден при първото омекване на времето бащата приготви овощарската пръскачка и отиде в училищната градина заедно с децата. П. Бобев, ЗП, 84. — Слушай, Гунке, ‑..- ти нали си от Върбак Кюстендилско? — Да, оттам съм. — Ами познаваш ли оттам някой си Колю? Имал на Регентска овощарски магазин. Г. Райчев, ЗК, 203. Образуваха се пчеларско и овощарско дружество, и младежко дружество за облагородяване на дивите плодни дръвчета. Елин Пелин, Съч. IV, 141. Овощарско училища. Овощарска защитна станция. Овощарска ножица. Овощарско ножче.

Списък на думите по буква