ОВОЩА̀РСТВО

ОВОЩА̀РСТВО, мн. няма, ср. 1. Занятие, дейност на овощар. Баща му беше кмет,.., а той учител, но се занимаваше покрай това с овощарство. Елин Пелин, Съч. II, 114. Било съобщено, че всеки, който желае да подобри овощарството си, може да получи калеми за ашладисване от дворцовата градина или от Софийската пепиниера. О, 1977, кн. 10, 30.

2. Отрасъл от селското стопанство за отглеждане, производство и търговия с плодове. Всички бедни селяни,.., ще бъдат зачислени в това стопанство,.. Затуй ще се уреди и птицевъдство, овощарство, пчели. Й. Йовков, ЧКГ, 250. Климатическите условия при Троян и Трявна благоприятствуват за развитието на овощарството (сливи, круши, ябълки). Й. Радичков и др., ГСП, 11. Не може да има овощарство, без да се води борба срещу вредните насекоми по овощните дървета. Пр, 1952, кн. 5, 103. Главното използуване досега на изкуствения дъжд в борбата с ниските температури е в цветопроизводството, зеленчукопроизводството и овощарството. Хр. Дилов и др., РВ, 46.

3. Дял от земеделската наука, който изучава теорията и практиката на отглеждането на плодни дървета и храсти. Кръжок по овощарство и градинарство. Специалист по овощарство. Научно и приложно овощарство. // Този дял като специална учебна дисциплина във висшите агрономически училища и селскостопанските средни училища и техникуми. В девическите училища по овощарство и пчеларство .. ще бъдат приети 80 девойки. РД, 1950, бр. 223, 3. В програмите [на курсовете] има часове.. по цветарство, дворно овощарство и зеленчукопроизводство. ОФ, 1958, бр. 4190, 2. Курс по приложно овощарство. // Учебник по този предмет.

Списък на думите по буква