ОВО̀ЩИ

ОВО̀ЩИ. Само мн. Остар. Овощия (в 1 знач.); плодове. На тях [съвършените] се е дозволявало да се хранят само с хляб, риба, маслини, овощи и под. ПСп, 1873, кн. 7-8, 97. Старецът Радован сложи пред Райна на одъра йедно малко столче,.., донесе мед, мляко, овощи. Е. Мутева, РБЦ (превод), 82. Търговците ще получат за полвина година и хляб, и мясо, и риба, и сякакви овощи. Е. Мутева, РБЦ (превод), 38.

Списък на думите по буква