О̀ВРАТ

О̀ВРАТ. Само в съчет. О̀врат-за̀врат. Диал. Неодобр. Казва се, когато някой е непрекъснато някъде, където не му е мястото, където не би трябвало да бъде.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква