ОВЦЕВЪ̀Д

ОВЦЕВЪ̀Д м. Човек, който се занимава с отглеждане на овце, обикн. в организирано обществено стопанство; овчар, овцегледач, овцевъдец. С вас ще отидем до най-изтъкнатите наши овцевъди в Родопите или на друго място, където ще можем да се запознаем с най-важните породи овце. Г. Ралчев, ДМЖ, 4. Остава сега нашите овцевъди, зоотехници и научни работници,.., да положат всички усилия за по-нататъшното развитие на тънкорунното и полутънкорунно овцевъдство. Т. Савов, Пр, 1953, кн. 1, 29.

Списък на думите по буква