ОВЦЕВЪ̀ДСТВО

ОВЦЕВЪ̀ДСТВО, мн. няма, ср. 1. Занятие, дейност на овцевъд. Работил отначало като абаджия в Цариград, а след това се занимавал и с овцевъдство. Н. Ферманджиев, РХ, 25. Макар и вече заседнали, каракачаните не скъсват със своите традиции, а продължават да се занимават с овцевъдство. Й. Радичков и др., ГСП, 152.

2. Клон от животновъдството, който се занимава с развъждането, отглеждането и използването на овцете. Стара планина, Средно гора, Рила, Родопите — това са най-благоприятните райони за развитието на нашето овцевъдство. Г. Ралчев, ДМЖ, 9. Нашата овча порода е лоша. Как трябва тя да се подобри? И тук въпросът е действително мъчен, защото требованията от овцевъдството са различни. Бълг., 1902, бр. 529, 2.

3. Научна дисциплина за развъждането и отглеждането на овцете. В това списание редовно се пише и за овцевъдството. Ст. Марков, ДБ, 163. В животовъдния факултет се преподава и овцевъдство. // Тази научна дисциплина като учебен предмет в специализирани селскостопански средни и висши училища. // Учебник по този предмет.

Списък на думите по буква