ОВЦЕГЛЕДА̀Ч

ОВЦЕГЛЕДА̀Ч м. Човек, който се занимава с отглеждане на овце; овчар, овцевъд, овцевъдец. Присъствуват 5 делегати:.., овцегледачът Тодор Пейчев от с. Вердикал.. и главният зоотехник в ТКЗС

"Д. Благоев" — с. Банкя, Борис Алексиев. ВН, 1960, бр. 2704, 1. Бяха дадени големи придобивки на овцегледачите и пастирите.

Списък на думите по буква