ОВЦЕФЀРМА

ОВЦЕФЀРМА ж. 1. Голямо механизирано животновъдно стопанство за развъждане и отглеждане на овце. Пасищата, които се отделят за овцеферма, могат да бъдат и на по-далечни разстояния от селото. М. Мичев и др., З, 177. Между всички кравеферми и овцеферми, се води съревнование за получаване на повече и по-евтино мляко. ВН, 1961, бр. 3172, 1.

2. Сгради или комплекс от постройки, в които се развъждат и отглеждат овце. На сутринта тръгнах с бригадира Карапачов още в тъмно за овцефермата. Ст. Поптонев, ОБЛ, 137.

Списък на думите по буква