ОВЧЀРА

ОВЧЀРА нареч. Диал. Вчера. Росица: — Яно, свири, бог го [Горан] убил! Оная вечер, де бе — спря да го слуша.. Ружа: — А овчера? .. Свиреше над лозята, мало и голямо на мотика се подпря да го слуша! Ц. Церковски, ТЗ, 101.

Списък на думите по буква