ОВЪГЛЕРОДЯ̀ВАНЕ

ОВЪГЛЕРОДЯ̀ВАНЕ1, мн. няма, ср. Спец. Отгл. същ. от овъглеродявам и от овъглеродявам се; циментация. Едновременно с изгарянето на въглерода, което се увеличава с повишаването на температурата, се извършва и овъглеродяване на метала вследствие на непосредствения му контакт с кокса, и то по такъв начин, че овъглеродяването винаги изпреварва окисляването. Л. Калев, ВТЛ, 181.

ОВЪГЛЕРОДЯ̀ВАНЕ

ОВЪГЛЕРОДЯ̀ВАНЕ2, мн. няма, ср. Геол. Отгл. същ. от овъглеродявам се; въглефикация, овъгляване, въглефициране. Антрацитът е последна степен от въглефикацията (овъглеродяване) на растителните останки през време на геологическите епохи. Ал. Спасов, ХТГ, 54.

Списък на думите по буква