ОВЪГЛЍТЕЛЕН

ОВЪГЛЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Хим. За процес, реакция — който е свързан с увеличаване съдържанието на въглерод, обикн. в метал.

2. Спец. За уред, устройство, апаратура и под. — в който протича този процес. Тя [тунелната пещ] представлява един дълъг канал.. В задната си част тунелът действува като хладилник, в средата — като овъглителна камера. Ал. Спасов, ХТГ, 74.

3. Геол. Който е свързан с овъгляване, с въглефикация. Черните каменни въглища съдържат 75-90 % въглерод.. При тях овъглителният процес е доста напреднал. Р. Христов и др., Г, 40. В химическо отношение овъглителният процес наподобява сухата дестилация на дърва, при което се получават газообразни продукти и твърд остатък въглен. Геол. IХ кл, 47.

Списък на думите по буква