ОВЪГЛЯ̀ВАНЕ

ОВЪГЛЯ̀ВАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от овъглявам и от овъглявам се. Фруктозата е безцветно кристално вещество.. При загряване търпи същите промени, каквито и гроздената захар — стапяне, карамелизиране и овъгляване. Хим. Х кл, 1965, 90. Ако изсушените семена на пшеницата започнем да загряваме на огън, скоро може да се наблюдава овъгляването им. Бтн V и VI кл (превод), 17.

ОВЪГЛЯ̀ВАНЕ

ОВЪГЛЯ̀ВАНЕ2, мн. няма, ср. Отгл. същ. от овъглявам се. Геол. Въглификация; овъглеродяване. Този процес, при който става увеличаването на въглерода от изходните растителни вещества.. във въглища, се нарича овъгляване. П. Мандев, СПВ, 29.

Списък на думите по буква