ОВЪ̀ЛЧА

ОВЪ̀ЛЧА СЕ1. Вж. овълчвам се.

ОВЪ̀ЛЧА

ОВЪ̀ЛЧА СЕ2. Вж. овълчвам се2.

Списък на думите по буква