ОВЪ̀ЛЧВАНЕ

ОВЪ̀ЛЧВАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от овълчвам се1.

ОВЪ̀ЛЧВАНЕ

ОВЪ̀ЛЧВАНЕ2, мн. няма, ср. Отгл. същ. от овълчвам се2.

Списък на думите по буква