ОВЪРГА̀ЛВАНЕ

ОВЪРГА̀ЛВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от овъргалвам и от овъргалвам се; овалване, отъркалване.

Списък на думите по буква