ОВЪРГА̀ЛЯМ

ОВЪРГА̀ЛЯМ. Вж. овъргалвам.

Списък на думите по буква