ОВЪ̀РЗВАНЕ

ОВЪ̀РЗВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от овързвам и от овързвам се.

Списък на думите по буква